Psychosomatische oefentherapie

Een te hoge werkdruk, teveel drukte thuis, ingrijpende gebeurtenissen in ons leven, zorgen, problemen, conflicten of dagelijkse ergernissen kunnen stress opleveren. We kunnen daardoor uit balans raken. Veel en langdurige stress kan psychische en/of lichamelijke klachten veroorzaken. De psychosomatisch oefentherapeut kan je helpen lichaam en geest weer in balans te brengen.

Stress moet aan en uit kunnen

Stress, we hebben er dagelijks mee te maken. Er is niets aan de hand als we ons er goed bij voelen. Stress is zelfs gezond. We hebben het nodig om goed te kunnen presteren, onszelf te motiveren en het beste uit onszelf te halen. Stress wordt ongezond wanneer we stress niet afwisselen met ontspanning en herstel. Oftewel, stress moet aan en uit kunnen. Zodra er sprake is van teveel of langdurige stress, dreigt het gevaar dat lichaam en geest zich onvoldoende herstellen, met als gevolg lichamelijke en/of psychische klachten en verminderde prestaties. Hoe meer we uit balans raken en onze kracht verliezen, hoe meer signalen van stress we afgeven.

Indicaties

  • Psychosomatische klachten
  • Lichamelijk symptomen van stress
  • Psychische symptomen van stress

Psychosomatische klachten
Enerzijds kunnen we stress psychisch ervaren. Bijvoorbeeld wanneer onze concentratie vermindert, prikkelbaar worden, gaan piekeren of problemen hebben met slapen. Anderzijds kunnen we stress ook meer lichamelijk ervaren door bijvoorbeeld vermoeidheid, hoofdpijn, spierspanningsklachten en ademhalingsproblemen. Vaak is het een combinatie van psychische en lichamelijke klachten. Wij spreken dan van psychosomatische klachten. Ook de manier waarop we tegen een klacht aankijken of hoe we met problemen omgaan, kan een rol spelen bij het ontstaan van stressklachten. Wij noemen dit een ineffectieve klacht- of probleemhantering, ook wel ineffectieve copingstijl genoemd.

Lichamelijk symptomen van stress
Spanningshoofdpijn 
Aanhoudende moeheid en/of slaapproblemen 
Gespannen nek-, schouder- of armspieren 
Lage rugpijn 
Misselijkheid 
Maagdarmstoornissen 
Verminderde weerstand 
Pijn/druk op de borst 
Benauwdheid 
Duizeligheid 
Verhoogde bloeddruk

Psychische symptomen van stress
Niet meer tot rust komen en/of gejaagdheid 
Concentratievermindering 
Vergeetachtigheid 
Piekeren 
Besluiteloosheid 
Prikkelbaarheid 
Somberheid 
Angst en/of onzekerheid 
Niet meer kunnen genieten 
Lusteloosheid en/of desinteresse 
Verminderd zelfvertrouwen

Mogelijke gevolgen van stress

Minder presteren
Meer fouten maken
Chaotisch gedrag
Uitbarstingen van woede of huilbuien
Bijna ongevallen
Meer roken en/of eten
Overmatig alcoholgebruik
Toegenomen gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen
Vermijden van sociale contacten

Aanpak

Mensen met psychosomatische klachten vallen vaak tussen wal en schip. Daar waar het gemengde (lichamelijke en psychosociale) problematiek betreft, is de psychosomatisch oefentherapeut bij uitstek bekwaam deze klachten te behandelen. De behandeling richt zich zowel op de lichamelijke klachten als op de psychosociale problematiek. Dit wordt een integrale aanpak genoemd.

Psychosomatische behandeling?

De psychosomatische oefentherapie reikt nieuwe en verrijkende mogelijkheden aan om je klachten, leven en gezondheid positief te beïnvloeden en de oorzaken van ongezonde stress aan te pakken. De psychosomatische oefentherapie richt zich op het herstel van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en het versterken van de persoonlijke kracht en kwaliteit. Samen met jou gaat de therapeut op zoek naar de oorzaak van de klacht(en). 
De behandeling bestaat uit:

  1. Therapeutische gesprekken, met als doel de problemen helder te krijgen, deze te verwerken, indien mogelijk op te lossen of beter te hanteren.
  2. Cognitieve gedragstherapie, waardoor je meer inzicht krijgt in je gedachten, emoties en handelen en leert er beter mee om te gaan.
  3. Therapeutisch lichaamswerk, door middel van ontspannings-, adem- en aandachtstraining en expressieoefeningen leer je weer in balans, tot rust en in je kracht te komen.

Geregistreerd psychosomatisch oefentherapeut

Een geregistreerd psychosomatisch oefentherapeut heeft na de HBO opleiding oefentherapie Cesar of Mensendieck een uitgebreide post-HBO opleiding Psychosomatiek gevolgd. De psychosomatische oefentherapie is als specialisme erkend door de beroepsorganisatie (VvOCM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Meer informatie?

Marije Geuzebroek-de Vries
S.L. Louwesstraat 21, Enschede
e-mail: marijegeuzebroek@cesarenschede.nl
mobiel: 06-28233257