Oefentherapie Cesar/Mensendieck

Oefentherapie Cesar/Mensendieck is een paramedische behandelmethode, gericht op behandeling en voorkoming van klachten, die het gevolg zijn van een onjuist houdings-en bewegingspatroon, of het gevolg zijn van een bepaalde afwijking of ziekte.

Doel

Doel van oefentherapie Cesar/Mensendieck is het verminderen van (pijn)klachten door het aanleren van een optimaal houdings-en bewegingspatroon.

Methode

Tijdens de behandelingen word je je bewust van de houdings- en bewegingsgewoonten en leer je een voor jou zo gunstig mogelijk bewegingspatroon aan. Door dit verbeterde bewegingspatroon te vertalen naar je dagelijks leven, kun je het direct toepassen. De kracht van oefentherapie Cesar/Mensendieck zit vooral in de preventie: het voorkomen van klachten of herhaling van klachten.

De werkwijze van een oefentherapeut

Tijdens het eerste bezoek aan een oefentherapeut vindt een kennismakingsgesprek plaats, waarin de therapeut zich een beeld vormt van de klachten en de invloed hiervan op je dagelijks leven. Vervolgens doet de therapeut een uitgebreid bewegingsonderzoek om vast te stellen wat de bewegingsmogelijkheden en -beperkingen zijn.

Op basis van deze informatie stelt de therapeut samen met jou een behandelplan op, waarbij rekening wordt gehouden met je individuele situatie en mogelijkheden. Als je hier akkoord mee gaat, worden er vervolgafspraken gemaakt. Tijdens de behandelingen leer je o.a. door middel van gerichte oefeningen bewust je houdings-en bewegingspatroon verbeteren: het gaat erom dat je zo veel mogelijk leert wat je zelf aan de klachten kunt doen. Hierdoor kun je voorkomen dat er later opnieuw klachten ontstaan.