Protocol Chronische Pijn

Al onze therapeuten werken vanuit het Protocol Chronische Pijn. Dit protocol vormt de basis voor de behandelwijze van de oefentherapeuten die zijn aangesloten bij het Landelijk Netwerk Oefentherapeuten Chronische Pijn. Het protocol is bedoeld voor patiënten met chronische pijn, waarbij sprake is van langdurige beperkingen door pijn in het dagelijks functioneren.

Chronische pijn

Pijn is een waarschuwing van het lichaam. Er is iets niet in orde en daar moet iets aan gedaan worden. Acute pijn heeft meestal een duidelijke oorzaak, bijvoorbeeld een verwonding of infectie. Na een tijdje rust of behandeling van de oorzaak, gaat deze pijn weer over. Acute pijn is dus nuttig. Pijn kan echter ook chronisch worden. We spreken van chronische pijn wanneer pijnklachten langer dan 6 weken blijven bestaan, terwijl de oorzaak van de pijn verdwenen is. De pijn heeft dan geen waarschuwingsfunctie meer en er is geen één op één relatie (meer) met het oorspronkelijke letsel.

Gevolgen

De pijn gaat als het ware een eigen leven leiden, met gevolgen voor het dagelijks leven. Je gaat bijvoorbeeld bepaalde bewegingen vermijden uit angst voor de pijn, omdat deze als acute pijn blijft aanvoelen. Of je bijt zich juist door de pijn heen, wat bij heftige pijn moeilijk of niet vol te houden is. Goede begeleiding door een therapeut die zich geschoold heeft in de behandeling van chronische pijn kan helpen weer grip te krijgen op de klachten.

Werkwijze

Gestart wordt met het in kaart brengen van de oorzaken van de pijn, je ervaring van de pijnklachten en hoe je hiermee omgaat. Samen met de therapeut stel je vervolgens haalbare doelen op. Uitgangspunt hierbij is dat je weer grip op de klachten krijgt en de kwaliteit van leven verbetert. In de behandeling staan vier thema’s centraal, te weten: inzicht in omgang met klachten, waardevolle doelen, lichaamsbewustzijn en balans in bewegen.
Tijdens de behandeling is de oefentherapeut als het ware je coach. Samen met de oefentherapeut ga je met je eigen doelen aan de slag. Deze doelen richten zich op het verbeteren van die vaardigheden die voor jou belangrijk zijn. Voor de een betekent dit ‘normaal leven en werken’ en voor de ander ‘beter omgaan met spanningen’.

Voor meer informatie lees: http://www.netwerkchronischepijn.nl/home/

Meer informatie?
Neem contact op met

Wil de Wit
mobiel: 06-28976009
wildewit@cesarenschede.nl